Dziś: 2024-05-18  |  odwiedzin na stronie: 87009

P.P.H.U. „AWOTEX-1” s.c.

Marek Dybciak, Sylwia Dybciak

58-100 Świdnica, ul. Towarowa 18

Tel. kom. 609 520 377

e-mail: marek.dybciak@awotex.eu

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Uprzejmie informujemy, że  jako administrator danych osobowych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej P.P.H.U. „AWOTEX-1” s.c. Marek Dybciak, Sylwia Dybciak z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Towarowej 18, NIP: 8842633916, REGON: 020572933 (dalej jako Administrator), gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane w związku z prowadzeniem przeze mnie działalności gospodarczej, szczególnie w wyniku zawierania z Państwem umów oraz ich wykonywania (dalej: „Dane”).

 

Gromadzone przeze nas Dane, to w szczególności: imię i nazwisko, nazwa, siedziba, adres e-mail, adres kontaktowy, NIP, REGON, nr rachunku bankowego.

 

Państwa Dane będą przetwarzane w następujących celach:

 

1.     zawieranie i wykonywanie łączącej nas umowy oraz świadczenie dla Państwa naszych usług, co obejmuje w szczególności wysyłkę zamówionych towarów oraz realizację płatności;

 

2.     realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych dla celów podatkowych;

 

3.     dochodzenie potencjalnych roszczeń, w drodze polubownej, a także w postępowaniu sądowym i windykacyjnym.

 

Podanie Danych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów, szczególnie wykonania łączącej nas umowy.

 

Jednocześnie informuję, że Państwa dane możemy przekazać:

 

1.         podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji celów wskazanych powyżej – firmy przewozowe, nasi doradcy prawni itp.

 

2.         organom administracji oraz wymiarowi sprawiedliwości, a także niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń - w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

Przechowujemy Państwa Dane w celach określonych powyżej przez okres niezbędny dla realizacji ww. celów, szczególnie przez okres wykonywania łączącej nas umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych.

 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych.

 

Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa Danych jest zgoda, mają Państwo prawo ją cofnąć w dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Jako Administrator Państwa Danych zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt.

 

 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                                Marek Dybciak, Sylwia Dybciak

© 2010-2018  AWOTEX-1   |   All rights reserved
P.P.H.U. "AWOTEX-1" s.c.
Marek Dybciak, Sylwia Dybciak
Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.